Literární sborník „ O ženách a pro ženy“ - 2015

Literární sborník „ O ženách a pro ženy“ - 2015
Vážení přátelé,
výbor našeho střediska se usnesl, že by bylo dobré se po dvou letech pauzy zase vrátit k vyzkoušené formě publikace – k vydání již sedmého sborníku literárních prací našich autorů – a pověřil mne opět jeho sestavením.
Vy, kteří jste se předcházejících šesti ročníků autorsky zúčastnili, či je máte v knihovně, jste jistě získali docela zajímavý přehled o úrovni i vývoji tvorby svých kolegů ze střediska a mohli jste i kriticky s nimi porovnat výsledky své vlastní práce. Tato řádka publikací měla zřejmě své místo i v šíření informovanosti o našich autorech u pracovníků různých nakladatelství, knihoven i mezi širší veřejností. To vše je jistě pozitivní a mohlo by vás to motivovat k aktivní účasti v letošním sborníku s výše uvedeným názvem..
Po sbornících věnovaných próze, poezii, dětské literatuře, povídkám s tajemstvím, začínajícím autorům a humoru chceme dát příležitost všem, kdo mají co říci k tématu o ženách a pro ženy – a to z jakéhokoli úhlu pohledu tematického (co my muži o nich víme, či co jsou ženy samy na sebe ochotny prozradit) i žánrového (poetického, prozaického, humorného či jiného).
Z hlediska koncepce i celkového vzhledu a řešení sborníku bych rád navázal na ty předchozí – bude dobré, když do nich znovu nahlédnete. Pro usnadnění editorské práce vás, kteří se hodláte zúčastnit, prosím o dodržení níže uvedených doporučení.

POKYNY:
1) Rozsah příspěvků by se měl pohybovat od alespoň pěti do cca 15 tiskových stran textu
(a přiznejte mi též právo určitého výběru z vaší nabídky a drobných edičních úprav).
2) Texty mi pošlete v příloze k mailu napsané písmem Times New Roman, velikost 12
(nadpisy tučně velikost 14), v textovém editoru Microsoft Word 97 – 2003 (.doc),
event. Word 2007 (.docx).
3) Text prózy pište plynule, odstavce označujte klávesou enter a pěti úhozy mezerníku,
nepoužívejte dělení slov. Verše čleňte dle potřeby a záměru.
4) Kromě literárního textu přiložte svůj barevný portrét pokud možno z nedávné doby
a s neutrálním pozadím (bude černobíle u Vašeho medailonku a barevně na zadní
straně obálky) a cca 10 - 15 řádků textu Vašeho medailonku (život, dílo, zájmy, krédo
apod.).
5) TERMÍN (všeho): 20.5.2015 !!! – Jak se říká, na později došlé příspěvky nebude
brán zřetel.
6) Křest sborníku předpokládáme uspořádat v rámci maratónu pokud možno
tradičně v Přelouči za vaší hojné účasti v některém říjnovém termínu.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že zatím není zcela zajištěno financování sborníku, žádá výbor autory, aby vzali v úvahu možnost vlastní finanční účasti na tisk publikace – podle minulých zkušeností se předpokládá možný autorův příspěvek v maximální výši 100,- Kč za skutečně uveřejněnou stránku jeho textu (o úhradu byste byli požádáni dodatečně). Prosím vezměte tuto skutečnost na vědomí.

Vážení přátelé, pokud budete nutně potřebovat nějaké doplňující informace, prosím pište mailem - pokusím se odpovědět v historicky co nejkratší době. A děkuji za dodržení pokynů.

Všechny Vás zdravím a přeji vzletnou inspiraci k tématu.
Na spolupráci se těší Jiří Hrabinec
mail: jiri.hrabinec @ pedf.cuni.cz