Pardubické poetické setkání

Pardubické poetické setkání
18. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů

Pořadatel: Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních a kulturních služeb
Termín: 12. listopadu 2014 – scéna Divadla 29
Porota: Hana Kofránková – režisérka ČRo Praha Vltava
Jana Trojanová – herečka Praha, moderátorka ČRo Praha Vltava
Josef Pejchal – herec Východočeského divadla Pardubice

18. ročníku přehlídky studentů středních škol v recitaci a autorském čtení se zúčastnilo celkem 33 soutěžících. Tentokrát se této přehlídky zúčastnili z větší části recitátoři, do autorského čtení byli přihlášeni čtyři soutěžící. Recitátoři byli rozděleni do tří věkových kategorií, literáti měli svou kategorii.
V I. věkové kategorii, kterou tvoří účinkující od 15 do 17 let, se přestavilo 15 recitátorů, ve II. kategorii (17 – 20 let) vystoupilo 10 recitátorů, ve III. kategorii (nad 20 let) soutěžilo 4 recitátorů. Odborná porota v každé kategorii ocenila nejzajímavější vystoupení. Ocenění soutěžící získali knižní odměny, CD. Byly též uděleny Ceny diváka, o kterých rozhodovali všichni diváci. Každý účastník obdržel pamětní list a perník.
Po skončení přehlídky následoval rozborový seminář s porotou, o který jevili všichni soutěžící značný zájem. Seminář, do kterého se velmi aktivně zapojili všichni členové lektorského týmu, vedla zkušená a renomovaná odbornice na umělecký přednes Hana Kofránková.
Pořadatele i členy poroty mile překvapil zájem, který nebyl poslední dobou v tomto oboru tak značný. Celkově hodnotila porota uměleckou úroveň přehlídky velice kladně. Vyslovila se, že podobná setkávání recitátorů a literátů jsou velmi prospěšná, inspirující.
Celé poetické setkání mladých nadějných studentů se neslo v přátelském a tvůrčím duchu.
Přehlídka byla zařazena do celkového programu 10. ročníku Východočeského uměleckého maratónu, autorských a řízených čtení, besed spisovatelů, vernisáží apod., který pořádá Středisko východočeských spisovatelů.