První ročník Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za umělecko – dokumentární literaturu faktu

Tisková zpráva
První ročník Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za umělecko – dokumentární literaturu faktu

Vyhlášení prvního ročníku nově zřízené Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla uskutečnil Klub autorů literatury faktu (KALF) spolu s Městem Chlumec nad Cidlinou
a v součinnosti s Karlovou univerzitou dne 10. června 2015 v 17:00 v chlumeckém divadle Klicperův dům.
Jejím smyslem je připomenout památku velkého chlumeckého rodáka, který se svým rozsáhlým, vysoce hodnotným dílem v oboru české historické vědy i svými zásluhami o rozvoj a odbornou i institucionální autoritu Univerzity Karlovy zařadil mezi přední české historiky
a zasloužilé vysokoškolské pedagogy. Zejména proslul především svou nekompromisní účastí na vědeckém odhalení falzifikace rukopisů královedvorského a zelenohorského. V tradici jeho ideového odkazu chce cena nesoucí jeho jméno přispět k posílení pozice české knižní kultury povzbudivým podnětem pro tvorbu, vydávání i četbu knih v žánru umělecko-dokumentární literatury faktu.
V prvním ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za umělecko-dokumentární literaturu faktu se do soutěže přihlásilo 7 autorů, jejichž sama účast a snaha v tomto prvním, průkopnickém ročníku, který je projevem tvůrčího zájmu zaslouží ocenění.
V rolích porotců působili: PhDr. Karel Richter, doc. PhDr. Jan Halada, Mgr. Jana Bernartová, Mgr. Milena Komárková, Mgr. Helena Krátká, Bc. Helena Holanová, PhDr. Pavel Sonda
Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 28. 2. 2015. Po zvážení obsahové i formální kvality soutěžních prací rozhodla takto:

Kategorie I – cena za celoživotní přínos v oblasti regionální literatury
se uděluje výtvarnici a spisovatelce Marii Adamcové

Kategorie II – Pamětní listy
Pamětní list se uděluje Ireně Kopecké za knihu Stoleté svědectví, vydané nakladatelstvím Šmíra-Print s.r.o. v roce 2012

Pamětní list se uděluje Jaroslavu Vencálkovi za knihu Moravskoslezský kraj – krajinné proměny, vydané Moravskoslezský krajem v roce 2013

Pamětní list se uděluje Zbyňku Jalovcovi za knihu Přisprostlý románek a Sokol vydané nakladatelstvím Baron v roce 2013

Pamětní list se uděluje Václavu Cichoňovi za publicistický článek Neznámý verš Petra Bezruče vydaný nákladem autora

Kategorie III – díla autorů za umělecko-dokumentární literatury faktu:
Hlavní cena se uděluje Romanu Cílkovi za knihu Temné kouty XX. století vydané nakladatelstvím Čas v roce 2014

Cena se uděluje Jiřímu Plachému za knihu Horší než doba války vydané nakladatelstvím Svět křídel v roce 2014

Zvláštní cena poroty za zpracování regionální tématiky mladým autorem se uděluje Aleši Fibigrovi za knihu Strážce bytosti národní. Sokol v Chlumci nad Cidlinou (1883 - 1948) vydané nákladem autora

Marcela Přerovská
tajemnice Chlumecké literární ceny J. Golla
Chlumec nad Cidlinou
10. června 2015